Perlit Patlatma Tesisleri

  • Kurulacak yerin mevcut durumuna uygun dizayn
  • İstenen yakıt tipi ile çalışma ve bu yakıt ile yüksek verimli çalışma
  • Sistem içine yerleştirilmiş cevher ve yanma havası ön ısıtma boruları
  • Ön ısıtma ile ısıtılan yanma havası ile yakıt sarfiyatında sağlanan % 15 - 30 tasarruf
  • Brülör sisteminin tekerlekli olmasının sağladığı fırının ve brülörü kolayca kontrol edebilme özelliği
  • Düşük bakım maliyeti
  • Fırın yakma ve kapama sürelerinin kısalığı
  • Alev emniyet sistemi
  • Her tip ham perlitin kullanılabilmesi
  • Her çeşit ürünün elde edilebilmesi
  • Yüksek üretim verim